صدای اسرائیل - آرشیو صداها
بایگانی صدا

بایگانی صدا از ابتدای سال ۲۰۱۳ (برنامه کامل ۹۰ دقیقه ای با امکان دانلود)
:تاریخ را انتخاب کنید

 


آرشیو یک هفته‌ی گذشته (برنامه کامل ۹۰ دقیقه ای):
               

 

 

 

 © Radio Israel

نقل اخبار رادیو اسرائیل، با ذکر منبع و بدون تحریف و سانسور مجاز است