جمشید چالنگی در برنامه سرزمین ما، با منشه امیر، نگارنده کتاب ایران، یهود، اسرائیل به گفتگو می نشیند

دیدگاه شما:

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید