سه شنبه ۲۳ خردادماه ۱۳۹۶ خورشیدی
سیزدهم ماه ژوئن سال 2017 میلادی
نوزدهم ماه سیوان از سال 5777 عبری
بهرام شید از سال 2576 هخامنشی

 

 

بخش فارسی رادیو اسراییل بدلیل تصمیم کنست مجلس این کشور در پی شصت سال و دو هفته برنامه های مداوم از نیمه ماه مه ۲۰۱۷- اواخر اردیبهشت ۱۳۹۶ خورشیدی - بسته شده است.
این تصمیم در چارچوب قانون کنست اتخاذ شد که به تعطیلی کلی سازمان ملی رادیو و تلویزیون این کشور انجامید.
این برنامه دیگر از سرگرفته نخواهد شد.
از همه شنوندگان وفادار رادیو در طول شصت سال سپاسگزاری می کنیم.© Radio Israel

نقل اخبار رادیو اسرائیل، با ذکر منبع و بدون تحریف و سانسور مجاز است