وبگاه جدید به زودی گشایش می یابد

باهمین نشانی اینترنتی

                             شامل:  

تازه ترین اخبار روز اسرائیل، خاورمیانه و جهان

تفسیر سیاسی هفته

مصاحبه با کارشناسان درباره امور سیاسی و اجتماعی

برگ هایی از تاریخ هولوکاست

بخش هایی از تاریخ یهود

دیدگاه ها و واکنش های کاربران

 

این وبگاه به صورت نوشتاری، گفتاری و تصویری ارائه خواهد شد© Radio Israel

نقل اخبار رادیو اسرائیل، با ذکر منبع و بدون تحریف و سانسور مجاز است