اختراع چاپگر جیبی

تهیه کننده: آقای مهندس همایون ابراهیمی

دیدگاه شما:

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید