شنیدن برنامه ها از آرشیو هفتگی

صدای برنامه های یک هفته اخیر رادیو اسرائیل را می توانید از طریق این صفحه به صورت کامل بشنوید. 

 

شنیدن برنامه به صورت کامل (۹۰ دقیقه ای):

 

 

         
 

 

         
   

   

 

 

 © Radio Israel

نقل اخبار رادیو اسرائیل، با ذکر منبع و بدون تحریف و سانسور مجاز است