آرشیو ۲۴ ساعته برنامه‌ی روز

بشنوید » آرشیو ۲۴ ساعته برنامه‌ی روز

 

برنامه ما به مدت 24 ساعت در این صفحه می ماند و پس از آن به بخش شنیدن از آرشیو هفتگی انتقال می یابد و مدت شش روز دیگر در آنجا نگاهداری می شود.

همچنین می توانید درصفحه‌ی آرشیو صدا، به برنامه های هفته ها و ماههای گذشته نیز دسترسی داشته باشید.

با توجه به آنکه هنگام آغاز وقت تابستانی در کشورهای مختلف همزمان نیست، با شروع وقت زمستانی در فصل پائیز ممکن است تغییراتی در این ساعات رخ دهد. برای آنکه دقیقا بدانید در فصل جاری در چه ساعتی برنامه ما به وقت محل سکونت شما پخش می شود، به صفحه اطلاعات لازم مراجعه کنید.

 © Radio Israel

نقل اخبار رادیو اسرائیل، با ذکر منبع و بدون تحریف و سانسور مجاز است